Savu Vian Domon En Bosnio

Manko de propra kunvenejo, la plej grava problemo kiun frontas esperantistoj de Sarajevo kaj ĝenerale de Bosnio-Hercegovino dum la lastaj 18 jaroj, estas definitive solvita. Esperanto-Ligo de Bosnio-Hercegovino kun partopreno de deko da siaj membroj kunaĉetis loĝejon en centra zono de Sarajevo (str. Kralja Tvrtka 19) kiu servos kiel kunvenejo de lokaj esperantistoj, sed samtempe kiel sidejo kaj oficejo de la Ligo.

La aĉetita ejo estas en detruita stato kaj ĝi bezonegas fundan renovigon, kiel videblas sur la apudaj fotaĵoj. La rekonstruajn laborojn oni pritaksas je 15.000 eŭroj. Tiucele la ligo lanĉis apartan fondaĵon “NIA DOMO” por kolekti financajn rimedojn por renovigaj laboroj kaj posta instalo de oficeja ilaro. Ĝi invitas siajn membrojn, esperantistojn kaj amikojn tra la mondo per modestaj, eĉ simbolaj kontribuoj subteni Nian Domon. La kontribuoj estas interalie pagebla al la banko-kontoj de UEA, kodnumero elbh-j.

Antaŭ la kontraŭbosnia agreso en 1992, bosniaj esperantistoj disponis en Sarajevo pri tri kunvenejoj, ĉiuj en centra kvartalo de la urbo – oficejo de la Ligo, kunvenejo de la loka E-societo kaj klubejo de Universitata E-klubo. Post la milito nova aŭtoritato rezignis redoni eĉ unu el la ejoj al la E-organizaĵoj. Tial la aĉetita kunvenejo estas historia evento por la bosnia E-movado, kiu ĝuste ĉi-jare en 2010 festas sian centjariĝon.

Posted on Aprilo 26, 2010, in Eventoj, Vojaĝado. Bookmark the permalink. 3 komentoj.

 1. 100-JARIĜO DE BOSNIA MOVADO
  Ronda Tablo „EŬROPA UNIO – HIERAŬ, HODIAŬ, MORGAŬ
  Lingvaj kaj kulturaj aspektoj“

  Okaze de la 100-jariĝo de la E-movado en Bosnio-Hercegovino la E-Ligo de BkH organizas en Sarajevo de la 29-31-a de oktobro 2010 debaton ĉe la Ronda Tablo pri la temo:

  „Eŭropa Unio – hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ Lingvaj kaj kulturaj aspektoj“.

  En la Ronda tablo oni atendas partoprenon de kelkdeko da partoprenantoj kiuj prilumos plurajn aspektojn de la ĉeftemo, kiel ekzemple eŭropan multkulturecon, konservon de etnaj kulturoj, kulturan superregadon, lingvajn rajtojn, lingvan diversecon, lingvan hegemonion, prilingvajn politikojn ktp.

  La organizanto invitas ĉiujn potencialajn prelegantojn/referantojn kiuj pretus kontribui pri la temo sin anonci ĝis la 1-a de septembro 2010 al la adreso: Esperanto-Ligo de BkH, Kralja Tvrtka 19 (pf 452), BA-71000 Sarajevo, tel/fax: ++387 33 537 119, e-mail: fetah.zvirac@energoinvest.com

  Repago de vojaĝkostoj kaj prizorgo de restadkostoj por prelegantoj/referantoj estas konsiderata fare de la organizanto.

  Kadre de la aranĝo oni planas inaŭguri novan sidejon de la Ligo kaj solene prifesti la jubilean 100-jariĝon de la E-movado en Bosnio-Hercegovino.

 2. Mi aperigis la informon pri la ronda tablo en la IKEF-revuo La Merkato, sed konstatis ke la adreso fetah.zvirac@energoinvest.com ŝajne ne akceptas mesaĝojn. Ĉu ekzistas alia retadreso aŭ retpaĝo?

 3. Vildana Delalic

  Mi ne scias kial ne funkciis la retadreso de sinjoro Fetah, mi klopodos voki lin por ke li kontrolu , sed normale, tio estas la gxusta reta adreso.

%d blogantoj ŝatas tiun ĉi: